Stowarzyszenie LGD Wrota Wielkopolski

WYJAZD STUDYJNY DO LGD ŚWIATOWID
poniedziałek, 15 września 2008 23:22

Wyjazdy studyjne stanowią naturalny element rozwoju lokalnych organizacji. W minioną niedzielę 14 września grupa 25 osób reprezentujących Fundację Wrota Wielkopolski uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Lokalnej Grupy Działania ŚWIATOWID skupiającej w chwili obecnej 12 gmin z terenu powiatu gnieźnieńskiego. Stowarzyszenie ŚWIATOWID podobnie jak Fundacja Wrota Wielkopolski na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy również realizowało Pilotażowy Program LEADER+. W trakcie wyjazdu uczestnicy mogli zapoznać się z działaniami realizowanymi przez tamtejszą grupę. Jest to istotne głównie z perspektywy możliwości realizacji kolejnego schematu tego projektu. Wyjazd studyjny stanowi z kolei część projektu fundacji pn. ''Razem możemy więcej” finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, który ma na celu sprawne i rzetelne opracowanie strategii rozwoju obszarów wiejskich niezbędnej w trakcie przygotowywania kolejnego schematu programu LEADER. Wyjazd studyjny stanowi jeden z elementów realizacji tego projektu.

Więcej informacji o LGD Światowid można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej stowarzyszenia http://www.swiatowid.lubowo.pl

Więcej…
 
SZANSA NA STYPENDIUM
piątek, 22 sierpnia 2008 09:38

Fundacja Wrota Wielkopolski

ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów szkół wyższych w ramach programu:

na rok akademicki 2008/2009, finansowanego z Programu Fundacji Agory, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Microsoft.
Wnioski będą przyjmowane od 22.08.2008r. do 12.09.2008r. włącznie.

O stypendium ubiegać się mogą studenci studiujący w trybie dziennym lub zaocznym, pochodzący z terenu gmin Baranów, Łęka Opatowska, Trzcinica i Rychtal będący w trudnej sytuacji materialnej, osiągający wysokie wyniki nauczania lub wybitnie uzdolnieni w wybranym kierunku, zaangażowani w działania lokalne, aktywni społecznie.

Stypendium w kwocie 380 zł miesięcznie wypłacane będzie przez okres 9 miesięcy od 10.2008 do 06.2009r.
Studenci szkół wyższych składają wypełnione wnioski o przyznanie stypendium w siedzibie Fundacji Wrota Wielkopolski w Baranowie, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów, pok.210.

Formularz wniosku - Obowiązkowe załączniki nr 1 i nr 2 - Regulamin konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest na 18.09.2008r.

     

Dla osób, chcących wesprzeć Fundusz Stypendialny, podajemy numer konta:
Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie Oddział Baranów
18841300000403901720000001

 
DOTACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
sobota, 26 lipca 2008 11:34
W ramach zlecenia zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs pn. „Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych poprzez działania mające na celu dostosowanie lokalnych strategii rozwoju do wymagań rozwoju obszarów wiejskich”.

 

Do konkursu Fundacja Wrota Wielkopolski złożyła wniosek pt.: "Razem możemy więcej". Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 76/2008 z dnia 24 lipca przyznał nam kwotę 19.450,00 zł.

 

 
SPOTKAJMY SIĘ NA SZLAKU
poniedziałek, 23 czerwca 2008 15:29

 

Mapa szlaku rowerowego Fundacji Wrota Wielkopolski

Szlak rowerowy Fundacji Wrota Wielkopolski powstał w ramach Pilotażowego Programu LEADER+. Jego trasa łączy cztery gminy składające się na obszar działalności fundacji . Początek eskapady pod biurem fundacji na baranowskim rynku. Dalej jest już coraz lepiej mijamy Baranów, Lisiny a dalej spotyka nas sama natura: łąki, pola, lasy, polne drogi wolne od gwaru i hałasu. W ten sposób jadąc bocznymi drogami, ścieżkami można przemierzyć ponad 80 kilometrów szlaku. Wędrując przez gminy Baranów, Trzcinica, Łęka Opatowska i Rychtal poznajemy całe bogactwo regionu, lokalne zabytki, drewniane kościoły, dworki ukryte w zaciszu malowniczych wiosek.
Szlak rowerowy to sposób na odpoczynek, okazja do relaksu, pozastawia za sobą trudów całego tygodnia. Rower to sposób na wolność. Nie trzeba czekać na autobus biec na przystanek, pędzić za grupą turystów. Na szlaku rowerowym każdy sam wyznacza sobie tempo i miejsce do którego chce się dotrzeć. Pomocne są tu mapy dokumentujące szlak przygotowane przez uprawnionego znakarza PTTK. Daje to gwarancję trasie, którą się podróżuje i jej właściwemu oznaczeniu. Wędrując można się upajać widokami i spokojem.
Szlak rowerowy Fundacji Wrota Wielkopolski udało się opracować dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej. Było to jedno z działań realizowanych w ramach Pilotażowego Programu LEADER+.
Wraz z nadejściem lata warto więc poznać obszar południowych krańców Wielkopolski.
Pomocą w poznawaniu szlaku służy również biuro Fundacji Wrota Wielkopolski, gdzie dostępna jest bezpłatna mapa dokumentująca szlak rowerowy. Fundacja zaprasza także do przesyłania fotografii ze szlaku, najciekawsze publikowane będą na stronie internetowej.
Rozpoczyna się lato, czas podróży małych i dużych, czasem warto wsiąść na rower i przemierzyć swoje najbliższe okolice. Poznać ich klimat ludzi tworzących dane miejsca. Jednym z celów programu LEADER jest budowanie relacji międzyludzkich, rozwijanie potrzeby kontaktu szlak rowerowy może być do tego idealnym miejscem.

Więcej…
 
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
poniedziałek, 16 czerwca 2008 11:55

11 czerwca 2008 roku w Baranowie odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia o nazwie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski”. W skład stowarzyszenia weszli przedstawiciele wszystkich gmin powiatu kępińskiego.

 

W zebraniu założycielskim udział wzięło 20 osób, w tym wójtowie gmin powiatu kępińskiego i burmistrz Kępna. Obrady otworzył Grzegorz Grzunka przedstawiając obecnym osobom cele zebrania. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski” jest specjalnym stowarzyszeniem, które powstało w oparciu o ustawę „Prawo o stowarzyszeniach” i Ustawę z 7 marca 2007 r. „O wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW”, w którym członkami zwyczajnymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne w tym gminy i powiaty, a celem głównym będzie działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. – Nowe stowarzyszenie, które powołaliśmy do życia będzie zajmować się Programem Leader z tą różnicą, że teraz będzie nas więcej, bo w skład wejdą wszystkie gminy powiatu kępińskiego – powiedział inicjator powołania stowarzyszenia Grzegorz Grzunka. – Jednocześnie pragnę poinformować, iż Fundacja Wrota Wielkopolski nadal będzie istnieć, tylko realizowała będzie inne projekty.

Więcej…
 
SZKOLENIA FUNDACJI WROTA WIELKOPOLSKI
piątek, 25 kwietnia 2008 12:28

Wraz z końcem kwietnia zakończyła się realizacja projektu "Uczymy siebie i naszych sąsiadów" realizowanego przez Fundację Wrota Wielkopolski ze środków Funduszu Organizacji Pozarządowych w ramach komponentu "Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie". Na realizację powyższego projektu fundacja pozyskała 54.360 złotych.
Projekt w swojej formule zakładał przeprowadzenie różnego typu szkoleń. Ich realizacja miała na celu rozwijanie wiedzy przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia a następnie realizowania projektów. Uczestnicy poznali zasady sprawnego zarządzania projektem oraz realizacji projektów powiązanych z rozwojem obszarów wiejskich. Podstawowy cel to wskazanie możliwości realizowania i finansowania projektów przy wykorzystaniu funduszy europejskich w obecnym okresie projektowym. Realizacja działań projektu była tak skonstruowana by przedstawić uczestnikom, najczęściej przedstawicielom różnego typu organizacji pozarządowych wszystkie etapy związane z planowaniem a następnie realizacją projektów.

Więcej…
 
CZWARTY (OSTATNI) WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
poniedziałek, 14 kwietnia 2008 19:01

Fundacja Wrota Wielkopolski złożyła wniosek o płatność za czwarty (ostatni) etap realizacji projektu "Na krańcach Wielkopolski - o lepszą jakość źycia" finansowanego w ramach Pilotażowego Programu LEADER+, Schemat II.

Załączniki:

Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji projektu z dnia 14.04.2008 Zapisz
Informacja o postępach w realizacji projektu z dnia 14.04.2008 Zapisz

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 15
Copyright © 2006 Wrota Wielkopolski