Stowarzyszenie LGD Wrota Wielkopolski

OTWARCIE STRAŻACKIEJ IZBY PAMIĘCI W PIASKACH
środa, 20 lutego 2008 11:13

Dzięki Fundacji „Wrota Wielkopolski” działającej w ramach pilotażowego programu LEADER+ w sobotę 16 lutego br. odbyło się w Piaskach uroczyste otwarcie Strażackiej Izby Pamięci. Uroczystość poprowadził zaangażowany w tworzenie Izby Pamięci Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Pan Piotr Zimoch będący jednocześnie członkiem OSP Piaski. W swoim przemówieniu podkreślił on zaangażowanie sołtysa wsi Pana Radosława Szuberta oraz wszystkich mieszkańców Piasek w gromadzenie eksponatów związanych z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych umieszczonych w Izbie Pamięci. Po przemówieniach nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokonali Prezes OSP Piaski Pan Ignacy Skiba oraz Prezes Fundacji Wrota Wielkopolski Pan Grzegorz Grzunka. Po uroczystym otwarciu wszyscy zaproszeni goście udali się na zwiedzanie Izby w której zobaczyć można było m.in. dokumenty z początków istnienia jednostki OSP Piaski (rok 1934), bojowe i galowe mundury strażackie, czapki i hełmy strażackie, urządzenie gaśnicze używane w początkach XX w i wiele innych ciekawych eksponatów. Po części oficjalnej wszyscy goście udali się na strażacki poczęstunek do Sali OSP w Piaskach przygotowany przez członkinie KGW Piaski, gdzie mogli wpisać się do przygotowanej specjalnej na tę okazję Księgi Pamiątkowej.

Więcej…
 
MITY I FAKTY O ALERGII
piątek, 08 lutego 2008 11:28

8 lutego w sali Domu Ludowego w Baranowie odbyło się kolejne z cyklu seminarów poświęcone profilaktyce zdrowia. Tym razem tematem spotkania były alergie, przyczyny ich powstawania oraz skutki jakie wywołuje w organizmie człowieka. Wszelkie wątpliwości i mity natrosłe wokół tej choroby cywilizacyjnej wyjaśniała pani Ewa Duczmal lekarz specjalista z zakresu alergologii. Piatkowe seminarium w Baranowie to już drugie tego typu spotkanie organizowane przez Fundację Wrota Wielkopolski i Gimnazjum im. Stefana Wyszyńskiego w Opatowie w ramach programu LEADER+. Przypomnijmy pierwsze ze spotkań miało miejsce w czerwcu w Łece Opatowskiej.

Więcej…
 
KOLEJNE SZKOLENIA CZAS ZACZĄĆ...
piątek, 25 stycznia 2008 00:20

W dniach 24-25 stycznia br. rozpoczął się pierwszy etap realizacji szkoleń w ramach projektu "Uczymy siebie i naszych sąsiadów". Przypomnijmy, iż 26 października 2007 roku przedstawiciele Fundacji Wrota Wielkopolski podpisali umowę z Fundacją Fundusz Współpracy pełniacą rolę operatora Funduszu Organizacji Pozarządowych w ramach komponentu "Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie" Na powyższy projekt Fundacja Wrota Wielkopolski otrzymała 54.360 złotych. Projekt w swojej formule zakłada szkolenia dla księgowych pracujących w organizacjach pozarządowych, warsztaty na temat zarządzania projektem oraz z zakresu rozwoju obszarów wiejskich poprzez realizację Zintergrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pierwszy ich etap to szkolenie z zakresu zarządzania projektem. Uczestnicy poznają tu mechanizm funkcjonowania funduszy eupropejskich w obecnym okresie projektowym. Dwudniowe spotkania zorganizowane w Baranowie mają uczyć, ale przede wszystkim wskazywać na potencjalne możliwośći i związane z nimi osie finansowania projektów opracowywanych zarówno przez samorządy lokalne jak i organizacje pozarządowe działające na obszarze "Wrót Wielkopolski".

Więcej…
 
SZKOLENIA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW
piątek, 25 stycznia 2008 12:35

23 stycznia w Leśnym Ośrodku Naukowo-Edukacyjnym w Laskach odbyło się szkolenie dla mikroprzedsiębiorców realizowane przez Fundację Wrota Wielkopolski w ramach programu LEADER+. W programie szkolenia znalazły się zagadnienia związane z rozwojem mikroprzedsiębiorczości na terenach wiejskich. Uczestnicy zapoznali się z zasadami funkcjonowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007 -2013, jego głównymi założeniami, osiami finansowania a także z najczęstszymi błędami jakie popełniają wnioskodawcy w ramach ww. programu. Szkolenie to także analiza biznes planu niezbędnego do właściwego przygotowania wniosku, a także kwestia kwalifikowalności kosztów w ramach projektu.

Więcej…
 
SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
piątek, 25 stycznia 2008 12:33
25 stycznia w Hotelu Wielkopolskim w Siemianicach odbyło się kolejne ze szkoleń w ramach realizowanego przez Fundację Wrota Wielkopolski programu LEADER+. Szkolenie skierowane było do przedsiębiorców z naszego regionu chcących dalej rozwijać swoją działalność gospodarczą. Uczestnicy spotkania mieli okazję bliżej poznać dwa źródła finasowe dostępne dla przedsiębiorców: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny oraz Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
Więcej…
 
TRZECI WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
poniedziałek, 14 stycznia 2008 21:49

Fundacja Wrota Wielkopolski złożyła wniosek o płatność za trzeci etap realizacji projektu "Na krańcach Wielkopolski - o lepszą jakość źycia" finansowanego w ramach Pilotażowego Programu LEADER+, Schemat II.

Załączniki:

Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji projektu z dnia 14.01.2008 Zapisz
Informacja o postępach w realizacji projektu z dnia 14.01.2008                   Zapisz

 
KONCERT BOŻONARODZENIOWY
piątek, 21 grudnia 2007 02:00

W czwartkowe popołudnie 20 grudnia w Baranowie miała miejsce niecodziernna premiera. Na scenie Domu Ludowego uczestnicy projektu "Teatr to My" realizowanego ze środków programu Młodzież w działaniu (1.2 Inicjatywy Młodzieżowe) zaprezentowali "Opowieść wigilijną" opartą na motywach powieści Charlesa Dickensa. Barwne przedstawienie połączone z koncertem zebrało sporą widownię. To pierwszy efekt realizacji projektu. Dla osób, które nie miały okazji zobaczyć premiery koncertu, młodzi aktorzy zaprezentowali się ponownie 23 grudnia w kościele na Muratorze. W ten sposób promują projekt, który realizują, a także własne umiejętności aktorskie, które sukcesywnie rozwijają. Kolejna premiera już w marcu stanowić będzie finał całego projektu teatralnego.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 15
Copyright © 2006 Wrota Wielkopolski