Stowarzyszenie LGD Wrota Wielkopolski

CZWARTY (OSTATNI) WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Drukuj Email
poniedziałek, 14 kwietnia 2008 19:01

Fundacja Wrota Wielkopolski złożyła wniosek o płatność za czwarty (ostatni) etap realizacji projektu "Na krańcach Wielkopolski - o lepszą jakość źycia" finansowanego w ramach Pilotażowego Programu LEADER+, Schemat II.

Załączniki:

Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji projektu z dnia 14.04.2008 Zapisz
Informacja o postępach w realizacji projektu z dnia 14.04.2008 Zapisz

 
Copyright © 2006 Wrota Wielkopolski