Stowarzyszenie LGD Wrota Wielkopolski

SZKOLENIA FUNDACJI WROTA WIELKOPOLSKI Drukuj Email
piątek, 25 kwietnia 2008 12:28

Wraz z końcem kwietnia zakończyła się realizacja projektu "Uczymy siebie i naszych sąsiadów" realizowanego przez Fundację Wrota Wielkopolski ze środków Funduszu Organizacji Pozarządowych w ramach komponentu "Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie". Na realizację powyższego projektu fundacja pozyskała 54.360 złotych.
Projekt w swojej formule zakładał przeprowadzenie różnego typu szkoleń. Ich realizacja miała na celu rozwijanie wiedzy przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia a następnie realizowania projektów. Uczestnicy poznali zasady sprawnego zarządzania projektem oraz realizacji projektów powiązanych z rozwojem obszarów wiejskich. Podstawowy cel to wskazanie możliwości realizowania i finansowania projektów przy wykorzystaniu funduszy europejskich w obecnym okresie projektowym. Realizacja działań projektu była tak skonstruowana by przedstawić uczestnikom, najczęściej przedstawicielom różnego typu organizacji pozarządowych wszystkie etapy związane z planowaniem a następnie realizacją projektów.

Szkolenia rozpoczęły się od warsztatów z zakresu zarządzaniem projektem. Uczestnicy szczegółowo poznali mechanizm tworzenia grupy projektowej, prowadzenia dokumentacji, monitoringu i ewaluacji projektu. Dodatkowo w trakcie szkoleń prowadzący przedstawili potencjalne źródła finansowania lokalnych projektów. Drugi etap realizacji projektu stanowiło szkolenie z zakresu rozwoju obszarów wiejskich poprzez podejście Leader. Program szkolenia obejmował zagadnienia związane z Lokalną Grupą Działania, która, definiuje działalność Fundacji Wrota Wielkopolski. Istotny element stanowiły także zagadnienia związane z budowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju. Definiującej dalszą aktywność fundacji. Trzeci obszar tematyczny realizowany w projekcie "Uczymy siebie i naszych sąsiadów" stanowiły szkolenia dla księgowych na co dzień rozliczających działalność organizacji pozarządowych. Szkolenie w tym zakresie miało przede wszystkim pomóc w sprawnym prowadzeniu finansowego aspektu działalności tych organizacji, a także przełamywać różnego typu bariery związane z rozliczaniem projektów finansowanych zewnętrznie. Realizacja poszczególnych szkoleń prowadzona była systematycznie od października 2007 roku. Miejmy nadzieję, ze szkolenia realizowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego przyczynią się do rozwoju efektywnych działań realizowanych przez organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu kępińskiego.

 
Busty Kate K Playing With Ddfbusty Com Indian Maid Aunty In Office Indian Actress Kajal Agarwal Fucked Candid Voyeur Spy Camera 102 Creep Hidden Camera Secret Cam Streamray Webcam Staci 8 Deshi Wife Exibicionis