Stowarzyszenie LGD Wrota Wielkopolski

DOTACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO Drukuj Email
sobota, 26 lipca 2008 11:34
W ramach zlecenia zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs pn. „Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych poprzez działania mające na celu dostosowanie lokalnych strategii rozwoju do wymagań rozwoju obszarów wiejskich”.

 

Do konkursu Fundacja Wrota Wielkopolski złożyła wniosek pt.: "Razem możemy więcej". Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 76/2008 z dnia 24 lipca przyznał nam kwotę 19.450,00 zł.

 

 
Copyright © 2006 Wrota Wielkopolski