Stowarzyszenie LGD Wrota Wielkopolski

Przyłącz się Drukuj Email
środa, 01 października 2008 19:13

Członkiem zwyczajnym Lokalnej Grupy Działania może być:

1 ) osoba fizyczna która:

a.) spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,

b) działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub wyrazi deklarację takiego działania,

c) złoży deklarację członkowską.

d) przedstawi pisemną rekomendację udzieloną przez dwóch członków Stowarzyszenia.

 

deklaracja członkowska wraz z rekomendacją, dla osoby fizycznej

 

 

 

 

2) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która:

a) działa na obszarze Lokalnej Grupy Działania

b) wykonuje działalność związaną z realizacją celów Stowarzyszenia;

b) przedstawi uchwałę właściwego organu lub inny dokument zawierającą:

- deklarację przystąpienia do LGD,

- deklarację działania na rzecz obszaru objętego LSR,

- wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w LGD.

 

 

 

deklaracja członkowska dla osoby prawnej

 
Copyright © 2006 Wrota Wielkopolski
Busty Kate K Playing With Ddfbusty Com Indian Maid Aunty In Office Indian Actress Kajal Agarwal Fucked Candid Voyeur Spy Camera 102 Creep Hidden Camera Secret Cam Streamray Webcam Staci 8 Deshi Wife Exibicionis