Stowarzyszenie LGD Wrota Wielkopolski

"W KUPIE SIŁA" - NOWY PROJEKT LGD WROTA WIELKOPOLSKI Drukuj Email
środa, 17 grudnia 2008 23:30

Projekt zakończony 28.02.2009


Wraz z początkiem grudnia Fundacja Wrota Wielkopolski z siedzibą w Baranowie rozpoczęła na terenie powiatu kępińskiego realizacje projektu konkursowego pn. „W kupie siła”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 wpisuje się w założenia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
Na realizację powyższego projektu Fundacja Wrota Wielkopolski pozyskała kwotę 50.000,00 złotych. To pierwszy projekt realizowany przez fundację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Głównym celem projektu jest rozwijanie dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego jak i generowanie współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na terenie powiatu kępińskiego. Projekt przyczyni się także do rozwoju koncepcji społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy i pełnym udziale lokalnej społeczności w definiowaniu jej potrzeb. Jednym z efektów realizacji będzie rozbudowanie lokalnej grupy działania (LGD) obejmującej wszystkie gminy składające się na powiat kępiński. Rozwój LGD przełoży się na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działalności Fundacji Wrota Wielkopolski stanowiącej niezbędny element w procesie aplikowania środków w ramach programu LEADER.
Projekt „W kupie siła” to naturalne przygotowanie do realizacji kolejnych projektów finansowanych ze środków europejskich.

 
Busty Kate K Playing With Ddfbusty Com Indian Maid Aunty In Office Indian Actress Kajal Agarwal Fucked Candid Voyeur Spy Camera 102 Creep Hidden Camera Secret Cam Streamray Webcam Staci 8 Deshi Wife Exibicionis