Stowarzyszenie LGD Wrota Wielkopolski

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH - XIV edycja Drukuj Email
poniedziałek, 29 czerwca 2015 11:18

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją Wspomagania Wsi, oraz Fundacją Wrota Wielkopolski

logo PSP a
 
OGŁASZA
XIV edycję Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów
 

Program jest skierowany do wszystkich maturzystów z terenu gmin: Baranów, Łęka Opatowska, Trzcinica i Rychtal, którzy w 2015r. ukończyli szkołę ponadgimnazjalną.

Stypendium przyznawane jest na okres pierwszego roku dziennych studiów magisterskich.

W roku akademickim 2015/2016 stypendium pomostowe będzie wynosiło 5000,00zł i będzie wypłacane przez 10 miesięcy po 500,00zł miesięcznie, na indywidualne konto stypendysty.

Kto może zostać stypendystą?

Kandydaci do stypendium pomostowego w obrębie II segmentu muszą spełnić ŁĄCZNIE WSZYSTKIE warunki regulaminu:

 1.   Muszą być maturzystami 2015 roku, tzn. ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w tym roku. Maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2015 roku będą dyskwalifikowani.

 2.   Muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających 1225 zł netto w przeliczeniu na osobę, lub 1400 zł netto w przeliczeniu na osobę w przypadku, gdy członkiem rodziny jest DZIECKO legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności (dochód netto wyliczony z czerwca 2015 r.),

 3.   Pochodzą z terenów do 20.000 mieszkańców, tzn. zamieszkują na wsi lub mieście do 20 tys. mieszkańców co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Jakiekolwiek przemeldowania z miasta na wieś, tuż przed złożeniem wniosku są niestety dyskwalifikowane.

Program jest skierowany do wszystkich maturzystów z terenu gmin: Baranów, Łęka Opatowska, Trzcinica i Rychtal, którzy w 2015r. ukończyli szkołę ponadgimnazjalną.

 4.   Osiągnęli na maturze wynik minimum 90 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm zamieszczony na stronie internetowej. Kandydat bierze pod uwagę jedynie przedmioty zdawane PISEMNIE ale na obydwu poziomach i mnoży je odpowiednio przez 0.4 lub 0.6 a następnie sumuje wszystkie punkty.

 5.   Stypendium pomostowe, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich (uczelnia, w której przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora).

6.   PUNKT NAJWAŻNIEJSZY – posiadają REKOMENDACJĘ Lokalnej Komisji Stypendialnej przy Fundacji Wrota Wielkopolski. Tylko osoby rekomendowane są uprawnione do aplikowania on-line. Wnioski bez rekomendacji będą przez system komputerowy odrzucane.

Procedura składania wniosku:

Krok 1 - Uzyskanie rekomendacji

Rekomendacji udziela Lokalna Komisja Stypendialna przy Fundacji Wrota Wielkopolski w odpowiedzi na e-mailowe prośby kierowane na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Prośbę o rekomendację należy złożyć do 28 lipca 2015 roku.

Kandydaci którzy otrzymają rekomendację Fudacji Wrota Wielkopolski otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową do 31 lipca 2015.

Wzór prośby o rekomendację:

------------------

PROŚBA  O  UDZIELENIE   REKOMENDACJI  Do Programu Stypendiów Pomostowych

Zwracam się z prośbą o udzielenie rekomendacji do Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2015/2016.
Imię i Nazwisko:                …………………………………
Adres zamieszkania:         …………………………………
Telefon kontaktowy       .........................................
Nazwa ukończonej szkoły:…………………………………
Rok ukończenia szkoły:     …………………………………

Liczba punktów otrzymanych na świadectwie maturalnym: ............................
(obliczyć zgodnie z algorytmem umieszczonym u dołu strony)
Oświadczam, że spełniam kryterium dochodowe, oraz pozostałe warunki wymagane regulaminem Programu.

-------------------

Krok 2 – wypełnienie wniosku

Kandydat wypełnia on-line do do 17 sierpnia 2015 (do godz.16.00) wniosek aplikacyjny Programu Stypendiów Pomostowych dostępny na stronie www.stypendia-pomostowe.pl .

W pytaniu „Czy posiadasz rekomendację organizacji lokalnej?” kandydaci, którzy otrzymali rekomendację drogą mailową, dają odpowiedź twierdzącą i wpisują „Fundacja Wrota Wielkopolski”.

Krok 3 – złożenie wniosku

Kandydat drukuje wniosek wygenerowany on-line, podpisuje i wraz z wymaganymi załącznikami (listę potrzebnych załączników wygeneruje system) dostarcza do biura Fundacja Wrota Wielkopolski do dnia 24 sierpnia 2014r.

Wnioski można dostarczać:

1/osobiście do biura Fundacji

2/przesłać pocztą (liczy się data wpłynięcia) na adres:

Fundacja Wrota Wielkopolski, Jana Pawła II 2, 63-604 Baranów

Wyniki:

Złożone wnioski zostaną ocenione przez Lokalną Komisję Stypendialną przy Fundacji Wrota Wielkopolski do dnia 31 sierpnia br.

Następnie najlepsze wnioski zostaną przesłane do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi wraz z rekomendacją do otrzymania stypendium, celem ostatecznej oceny i przyznania stypendium. Liczba przyznanych stypendiów uzależniona będzie od możliwości finansowych Fundacji.

Ostateczne decyzje ogólnopolskiej komisji stypendialnej Programu Stypendiów Pomostowych Segment II będą znane około 5 października br.  

Wyniki opublikujemy na naszej stronie internetowej.

Najczęściej zadawane pytania

 
Busty Kate K Playing With Ddfbusty Com Indian Maid Aunty In Office Indian Actress Kajal Agarwal Fucked Candid Voyeur Spy Camera 102 Creep Hidden Camera Secret Cam Streamray Webcam Staci 8 Deshi Wife Exibicionis