TRZECI WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Drukuj
poniedziałek, 14 stycznia 2008 21:49

Fundacja Wrota Wielkopolski złożyła wniosek o płatność za trzeci etap realizacji projektu "Na krańcach Wielkopolski - o lepszą jakość źycia" finansowanego w ramach Pilotażowego Programu LEADER+, Schemat II.

Załączniki:

Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji projektu z dnia 14.01.2008 Zapisz
Informacja o postępach w realizacji projektu z dnia 14.01.2008                   Zapisz