KOLEJNY WYJAZD STUDYJNY Drukuj
wtorek, 23 października 2007 09:18

 

Jednym z działań rozwijanych przez fundację Wrota Wielkopolski w ramach inicjatywy wspólnotowej LEADER+ jest nawiązywanie i rozbudowywanie sieci kontaktów. Fundacja stara się w ten sposób promować własną działalność, ale także poszukiwać nowych form współpracy z nowymi partnerami. W ostatnich dniach (15-19 października) w ramach programu zorganizowano wyjazd studyjny przedstawicieli fundacji do Niemiec a dokładniej Wschodniej Fryzji. Grupa miała okazję zapoznać się z działalnością jednej z tamtejszych lokalnych grup działania również realizującej program LEADER. Wizyta w LAG "Fehngebiet" skupiającej 10 gmin to przede wszystkim poznanie form w jakich realizowany jest program LEADER oraz ludzi bezpośrednio go realizujących. Przedstawiciele fundacji mieli tu idealną okazję do wymiany doświadczeń a także podpatrzenia ciekawych rozwiązań wypracowanych przez tamtejszą lokalną grupę działania w obszarze promocji własnego regionu.