"RADOŚĆ BLISKA Z TORFOWISKA" - NOWY PROJEKT FUNDACJI WROTA WIELKOPOLSKI Drukuj
środa, 13 października 2010 22:11

Wraz z początkiem września na terenie gminy Baranów Fundacja Wrota Wielkopolski w partnerstwie z Gminą Baranów, Maltańską Służbą Medyczną – Pomocą Maltańską Oddział w Baranowie i Leśnym Zakładem Doświadczalnym w Siemianicach rozpoczęła realizację projektu „RADOŚĆ BLISKA Z TORFOWISKA”.
Jest to przedsięwzięcie, które uzyskało dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.  Głównym założeniem projektu jest wskazanie na unikatowe walory przyrodnicze torfowiska okalającego Baranów. Mimo, że teren ten jest niezwykle cenny pod względem przyrodniczym, od szeregu lat jest systematycznie niszczony przez powstające tam dzikie wysypiska śmieci. W ramach partnerstwa powstał  całościowy projekt promujący specyfikę tego obszaru.
Jednym z pierwszych etapów  projektu jest zorganizowana w sobotnie popołudnie 25 września akcja sprzątania torfowiska pod hasłem „TORFOWISKO TO NIE ŚMIETNISKO”. Wzięli w niej udział uczniowie ze wszystkich pięciu szkół podstawowych, ponadto do grupy sprzątającej dołaczyli maltańczycy, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie Osiedle Murator oraz szerokie grono mieszkańców Baranowa.

 

Charakterystyka projektu "RADOŚĆ BLISKA Z TORFOWISKA"

 

Głównym założeniem jest budowanie świadomości ekologicznej, wiedzy z zakresu ochrony środowiska, jak i promowanie walorów przyrodniczych południowej Wielkopolski. Projekt ma w założeniu wsierać aktywności i współpracę lokalnych społeczności i organizacji pozarządowych je wsierających. Grupę docelową projektu stanowiły dzieci zamieszkujące gminę Baranów. Ogółem działania projektu obejęły blisko 50 osób, uczniów klas czwartych.
W każdej z 5 szkół podstawowych na terenie gminy powstała jedna 10-osobowa grupa uczestników. Dodatkowo, każda z grup miała swojego opiekuna. Tak podzieleni uczestnicy projektu wzięli udział w realizacji szeregu działań projektowych.
Właściwą realizację projektu rozpoczęła we wrześniu 2010 roku akcja wspólnego sprzątania torfowiska organizowana pod hasłem "Torfowisko to nie śmietnisko" do udziału, w której za pośrednictwem uczestników projektu Fundacja Wrota Wielkopolski wraz z partnerami starała się nakłonić, jak najszerszą grupę mieszkańców gminy Baranów. Zwieńczeniem całodniowej akcji był piknik rodzinny.
Kolejny etap realizacji projektu stanowił cykl zajęć edukacyjnych. Łącznie w tym etapie realizacji przeprowadzono blisko 80 godzin warsztatów i zajęć edukacyjnych z zakresu ekologii.
Każda z grup miała do dyspozycji 16 godz. zajęć podzielonych na 8 dwugodzinnych spotkań warsztatowych. Zajęcia poprowadzili m.in. ornitolodzy z Południowo-wielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, pracownicy Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach oraz członkowie Koła Łowieckiego Nr 40 DIANA.
Na potrzeby realizacji powyższych zajęć Fundacja Wrota Wielkopolski udostępniła pomieszczenia szkolne, zapewniła sprzęt komputerowy i multimedialny, poszczególne zespoły otrzymały także zestawy przyborów biurowych stanowiące pomoc w zajęciach.
Realizacja powyższego etapu przypadła na okres od 01 września do 30 listopada 2010 roku.
Był to główny etap edukacyjny projektu mający pozwolić uczestnikom poznać, czym jest torfowisko i jakie funkcje pełni w lokalnym ekosystemie.
Młodzi ludzie mieli także za zadanie zastanowić się, jak oni sami mogą wspomagać proces jego ochrony. W tym celu wspólnie z opiekunami opracowali mapy i plany obrazujące ich zdaniem jaciekawsze formy ochrony i promocji walorów przyrodniczych baranowskiego torfowiska
.